Pluk Amagers byskov på blomstermarken

Blomster byskov amager
I 2017 blev det noget af en begivenhed da blomsterne i den kommende byskov ved Selinevej blomstrede. Det vrimlede med billeder på Facebook og Instagram. I 2018 lagde tørken en dæmper på blomsterne, i 2019 blomstrede marken igen – og NU! er det ved at være tid til at blomsterne springer ud igen
!

Der er i år tale om lidt færre blomster med lidt større spredning! Det er pt primært kornblomster, valmuer og morgenfruer. Til gengæld må du plukke alle dem du vil!

Ny skov på vej – men blomster først!

Københavns kommune er ved at etablerer en ny byskov på Amager syd for sjællandsbroen, i den forbindelse bliver jorden forberedt til de mange træer ved at plante blomster. Det sker for at træerne for de bedste levevilkår.
Området kommer til at rumme 25.000 træer, blandt andet Copenhagen Food Forrest hvor man i fremtiden bl.a. kan høste gamle sorter af æbler, blommer, solbær, mirabeller og hyld.

Og nu er de mange blomster sprunget ud, hvilket giver dig  mulighed for at opleve et regulært blomsterhav i blå, gule og orange nuancer. Og det er helt okay at plukke en rigtig mark buket hjem til spisebordet! Kommunen har ligefrem inviteret og lavet stier så du kan gå rundt i blomsterhavet!

Der er tale om et område på godt én hektar svarende til to store fodboldbaner, som ligger ud mod havneløbet lige syd for Sjællandsbroen. På den resterende del af området er der sået grønne blomster som foderradisse og olieræddike, da de sætter dybe rødder, som sikrer, at skovens mange træer får optimale jordforhold, når de plantes til efteråret.

 

Om Byskoven

 1. Skoven er en del af træprioriteringsplanen, som skal sikre, at der plantes 100.000 flere træer i København frem mod 2025.
 2. Politikerne i Borgerrepræsentationen har fundet finansiering til den første etape af skoven, mens finansieringen af skovens anden etape bliver en del af de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.
 3. Skoven etableres på området ved Kalvebod Miljøcenter på Selinevej. Området bagved byskoven benyttes stadig til deponi og affaldssortering, hvilket kan ses, hvis man besøger området. Dette har ingen dog betydning for selve byskoven, da den bliver plantet i ny ikke forurenet jord.
 4. Den færdige skov kommer til at dække et område på omkring 14 hektar.
 5. Første etape af skoven kommer til at dække et areal på 6,5 hektar svarende til godt 10 fodboldbaner.
 6. Teknik- og Miljøforvaltningen planter i den forbindelse cirka 25.000 træer i området.
 7. Skovens indretning er udviklet i tæt samarbejde med københavnerne og førende eksperter.
 8. Skoven bliver rekreativt udflugtsmål, som både vil byde på vildtvoksende arealer og mulighed for at plukke bær og frugter.
 9. Skoven bliver en del af den nye store Naturpark Amager, som er et samarbejde mellem Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt By & Havn og Naturstyrelsen.
 10. Den færdige skov kommer til at bestå af følgende fem hovedområder:
 11. Lavskoven med mindre træer som skovæble og hassel
 12. Copenhagen Food Forest, der bl.a. vil rumme mirabeller, hyld og solbær og blive etableret i samarbejde med Byhøst og københavnerne
 13. Den Åbne Skov med arter som fyr og kirsebær, hvor der vil være fokus på læring i samarbejde med Københavns Naturskole
 14. Bytræsskoven med træarter som røn, platan og pil, der er kendt fra bymiljøet i København
 15. Egeblandskoven, hvor der vil blive brugt mange bevoksningstyper, træarter og buske som ribs, avnbøg, kvalkved og eg.Kilde: Københavns Kommune

Find vej

Hvis man ønsker at besøge området, kan man tage cyklen gennem Kalvebod Fælled ad Fasanskovvej eller langs havneløbet forbi Sjællandsbroen mod Skrædderholmen, hvor Amagermotorvejen krydser havneløbet. Området ligger omkring 300 meter før motorvejen krydser vandet. Det er også muligt at køre i bil til området via Selinevej.

Blomster byskov amager find vej